De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de eigenaar, T. Verpoort van Marlothpark.nl.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Marlothpark.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Marlothpark.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites of het niet functioneren van diensten welke worden aangeboden via hun internetsites.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.